Instalacje sanitarne

  1.  Dostawa i montaż instalacji wodnych i kanalizacyjnych, w tym systemy zaopatrzenia w wodę pitną i technologiczną, instalacje odprowadzania ścieków bytowych, przemysłowych i wód opadowych, instalacje uzdatniania wody.
  2. Dostawa i montaż instalacji gazowych

 

Nasza oferta