2. Przydomowe oczyszczalnie z osadem czynnym

Oczyszczalnia typu SNOC działa w oparciu o metodę oczyszczania biologicznego. Substancją aktywną w procesie jest osad czynny, który stanowi mieszaninę mikroorganizmów. W procesie oczyszczania następuje wyeliminowanie zanieczyszczeń amoniakalnych (w procesie utleniania powstają azotany - nitrony, procesy nitryfikacji), następnie usuwane są zanieczyszczenia azotowe (procesy denitryfikacji). W tym procesie oczyszczania ścieków nie stosuje się żadnych dodatkowych środków chemicznych. Podczas oczyszczania nadmiar osadu jest cyklicznie usuwany. Oczyszczalnie stosowane są do oczyszczania ścieków bytowych zarówno z domów jednorodzinnych jak i innych obiektów.

Oczyszczalnia typu SNOC składa się z następujących podstawowych elementów:

Osadnika wstępnego,
Bioreaktora,
Osadnika wtórnego.

Ścieki doprowadzane są do osadnika wstępnego, gdzie następuje ich rozdział na części stałe i części płynne. Osad zbiera się na dnie, natomiast ciecz zwana "szarą wodą" dostaje się przelewem do komory napowietrzania, gdzie wraz z osadem czynnym poddawana jest okresowo intensywnemu napowietrzaniu przez system dyfuzorów. Dzięki temu osad rozkłada zanieczyszczenia w ściekach na substancje proste. Ścieki oczyszczone poprzez dolne wycięcie dostają się do osadnika wtórnego, gdzie następuje oddzielenie od zawiesin osadu czynnego.

 

Nasza oferta