1.Przydomowe oczyszczalnie ścieków z układem rozsączającym.

Produkowane przydomowe oczyszczalnie z układem rozsączającym SNZG przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych z domów jednorodzinnych, ośrodków wczasowych, małych przedsiębiorstw, pól campingowych, itd. zlokalizowanych na terenach nie posiadających kanalizacji.

 

 

snoc_mini.gif

Głównym elementem oczyszczalni jest szczelny osadnik gnilny. Podstawową funkcją osadnika jest rozdział ścieków na części stałe i części płynne. Nowatorska konstrukcja osadnika pozwala na skuteczne rozdzielenie ścieków na "szumowiny" unoszące się ku powierzchni, osad zbierający się na dnie i rozdzielającą je warstwę cieczy nazwaną "szarą wodą". W osadniku zachodzą procesy beztlenowej fermentacji powodujące częściowe rozpuszczanie się osadu i "szumowin" w wodzie, a przez to znaczące zmniejszenie się objętości oraz podczyszczanie "szarej wody". W rezultacie w osadniku następuje oczyszczenie ścieków do około 65%.

Zalety oczyszczalni SNZG:

niski konkurencyjny koszt,
łatwa i szybka instalacja,
brak wymogów konserwacji,
działanie bez zapotrzebowania na energię zasilającą,
łatwość udrażniania systemu,
dwukomorowy osadnik eliminujący potrzebę filtra i jego obsługi,
specjalny kształt zbiornika zapewniający dużą sztywność i wytrzymałość osadnika,
przy opróżnianiu osadnika z osadu dzięki koncepcji "komora w komorze" konieczność czyszczenia tylko jednej komory,
opróżnianie osadnika gnilnego tylko raz na kilka lat,
działanie w oparciu o naturalne procesy biologiczne,
10-letnia gwarancja producenta.

 

Nasza oferta