Teoria

    Z oczywistych powodów ekonomicznych, gromadzenie w jednym miejscu ścieków z gospodarstw rozproszonych nie jest możliwe. W tym wypadku indywidualne oczyszczanie ścieków może okazać się tak samo, a czasem nawet bardziej satysfakcjonujące jak zbiorowe. Szczególnie odpowiednie jest ono dla domków jednorodzinnych i gospodarstw rolnych. Na świecie przydomowe oczyszczalnie ścieków są szeroko stosowane w wielu krajach w przypadku gdy jest to praktycznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.

    Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w taki właśnie sposób były oczyszczane ścieki z prawie połowy domów we Francji, a w USA liczbę przydomowych oczyszczalni ścieków szacowano na 22 miliony z tendencją rozwojową. Poprawnie działających indywidualnych systemów kanalizacyjnych w kraju mamy niewiele. Przeważają tzw. szamba czyli teoretycznie szczelne, a praktycznie najczęściej nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki wywożone są na pola lub do oczyszczalni. Ocenia się, że docelowo około 30% wsi i osiedli domów jednorodzinnych w kraju będzie korzystać z kanalizacji indywidualnych ze względu na rozproszoną zabudowę i nieopłacalnoąć budowy kanalizacji ąciekowej.

    Przydomowe oczyszczalnie z odprowadzeniem oczyszczonych ącieków do gruntu są rozwiązaniem efektywnym i bezpiecznym, pod warunkiem, że są właściwie zaprojektowane, wykonane i eksploatowane.

Nasza oferta