Warianty montażu oczyszczalni

W zależności od poziomu wód gruntowych i rodzaju gruntu

Wariant I: Grunt przepuszczalny, teren płaski - warunki idealne. Wykres1

 Wariant II: Grunt o niezadowalającej przepuszczalności. Wykres2

Nasza oferta